Google+ Followers

donderdag 25 oktober 2012

Zoals ik ben

Zoals ik ben

Buiten bekennen bladeren
geuren en kleuren
schoon schip gemaakt
veilig koersen
een omweg
naar de bloedende golven
aan de horizon

binnen valt al het licht
anders
één streep
kaarsrecht
naar de plek
waar je me ontmoet
zoals ik ben

maandag 15 oktober 2012

Vredenhof

Tussen de duinen
gonst de lucht van grof geweld
gevelde lichamen verzwijgen geheimen

in de hof van vrede
vallen smalle bundels mist
door het dikke dak van bladeren
slechts één steen zwart
het opschrift gewist

de doden spreken alle talen
verhalen verdwalen
in de steeds draaiende wind

overleven
op het pad van begrip
is voor de meesten schier onmogelijk

woensdag 10 oktober 2012

Geen keus

Geen keus!

op de plek van oorsprong
schoof de waarheid
weifelend over tafel

zoekend naar genegenheid
zonder schroom
alles bloot
vanaf de eens zo zachte schoot
keihard antwoord gekregen

flikker op
is wat er stond

de warmte ebde weg
de koelte onbekend
met echte liefde

dinsdag 2 oktober 2012

Los laten


De hemel huilt
bruine bladeren
afgedankt
op de grond
de gekleurde
die nog even blijven
waaien met alle winden mee
totdat ook zij
begrijpen
dat het tijd is
om los te laten

hun eeuwigheid
voltooid